EU Dotace

Vzdělávání zaměstnanců INTERKOV spol. s r.o.

Poskytovatel dotace: MPSV ČR
Financování: ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST
Doba trvání: leden 2020 až prosinec 2021
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012599

Stručný popis:
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační
úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. Předpokládaný počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 122

Klíčové aktivity:
Obecné IT
Měkké a manažerské dovednosti
Technické a jiné odborné vzdělávání