Velkosériová

kovovýroba

Pákové
mechaniky

Výroba
jednoúčelových
strojů a nástrojů

Velkosériová
kovo-výroba

Pákové
mechaniky

Výroba
jednoúčelových
strojů a nástrojů

Vzdělávání zaměstnanců INTERKOV spol. s r.o.

Poskytovatel dotace: MPSV ČR

Financování:
ESF – Operační program ZAMĚSTNANOST 

Doba trvání: leden 2020 až říjen 2022

Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0012599

Stručný popis:
Projekt řeší nízkou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků a nesoulad mezi kvalifikační
úrovní pracovní síly s požadavky trhu práce. Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Předpokládaný počet osob zapojených do projektu (podpořených osob): 122.

Klíčové aktivity:

Obecné IT

Měkké a manažerské dovednosti

Technické a jiné odborné vzdělávání

Spolehlivá firma

Naši obchodní partneři

Přehled našich partnerů a firem se kterými dlouhodobě spolupracujeme.